Mozkové funkce a prokrvení

Zaměřeno na mozkové funkce

S postupujícím věkem dochází v mozku k postupnému ubývání mozkových buněk a mění se jejich metabolizmus. K této přeměně nedochází bez následků. Narušují se mozkové schopnosti, častěji se objevují výpadky paměti a poruchy soustředění.

„Až 20% osob starších 65 let vykazuje poruchy paměti“.

Kromě věku snižují intelektuální schopnosti a schopnosti pozornosti, ještě další faktory:

mozkové funkce
  • intelektuální přetíženost
  • stres
  • úzkostné stavy
  • vysoké pracovní vypjetí

Výskyt kognitivních poruch v populaci nad 65 let

Rozšíření jednotlivých onemocnění a syndromů v populaci je ve vyšším věku je vysoké:

Demence postihují kolem 5-11 % populace, s věkem jejich výskyt stoupá.

Mírná kognitivní porucha dalších 15-17 % osob.

Depresí trpí 5-8 % osob, u části jsou přítomny závažnější kognitivní poruchy.

Delirantní stavy 1-2 % starších osob žijících doma, časté jsou u akutně nemocných a hospitalizovaných (20 – 30 %).

Benigní porucha paměti (věkem podmíněná kognitivní porucha) postihuje až 20 % osob.

Zdroj: Topinková E., Jirák R., Bartoš A. Kognitivní poruchy ve vyšším věku - diferenciální diagnostika. http://www.cls.cz/dokumenty2/os/t271.rtf​​​​​

 

Marťánci
proenzi BodyFIX
Degasin
Prostenal